საგარანტიო პირობები

✓ ვებ-გვერდზე განთავსებულ პროდუქციაზე მოქმედებს ქარხნული ორ წლიანი საგარანტიო ვადა;

თქვენ შეგიძლიათ მოითხოვოთ საგარანტიო შეკეთების სერვისი თუ:

პროდუქტის ეტიკეტი, სერიული ნომერი და წყალგაუმტარი ნიშანი არ არის დაზიანებული და იკითხება მკაფიოდ;

✓ პროდუქტს აღმოაჩნდა ქარხნული წუნი;

✓ პროდუქტი შეძენილია საქართველოს ტერიტორიაზე;

შენიშვნა:

× საგარანტიო მომსახურება არ ფარავს დაზიანებული/წუნდებული პროდუქტის დემონტაჟთან და სერვის ცენტრამდე მიწოდებასთან დაკავშირებულ ხარჯებს;

საგარანტიო შეკეთების სერვისი არ მოქმედებს თუ:

× ზიანი გამოწვეულია უკონტროლო გარე ფაქტორებით, მაგალითად: ხანძარი, წყალდიდობა;

× არასტაბილური ენერგომომარაგების გამო;

× თვითნებური დაშლის ან ელექტრონულ/პროგრამულ ნაწილში ჩარევის გამო;

× მოწყობილობის მექანიკური დაზიანების დროს;

× მწარმოებლის მიერ განსაზღვრული ექსპლუატაციის პირობების დარღვევის დროს;

× პროდუქტი დაზიანებულია არასწორი ინსტალაციის გამო;